Op woensdag 13 februari is het nieuwe woningmarktakkoord tot stand gekomen, waarbij afgesproken is dat het btw-tarief verlaagd wordt op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen.

In de tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014, gaat de btw van 21% naar 6%. Dit percentage geldt voor de arbeidscomponent op de definitieve factuur van verbouw en onderhoud aan woningen die ouder zijn dan twee jaar. Dit tarief geldt ook voor de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen. Dit zijn goederen die in eigen werkplaats of op locatie gemaakt worden.

Deze regeling is wat ruimer in vergelijking tot de regeling uit 2010/2011. Daarnaast geldt het tarief ook voor architecten die een verbouwing van een woning begeleiden. Aanleg van tuinen en de verbouw van kadegebonden woonboten vallen ook onder het lagere belastingtarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.