Bajo Bouw en IJzerwerken vind het belangrijk om u als klant zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit realiseren we onder andere door te werken met gemotiveerd en gespecialiseerd personeel. Echte vakmensen die weten hoe ze een klus moeten aanpakken! Uiteraard willen wij als organisatie zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van de expertise van onze collega’s. Zo kunnen zij die echte praktische vakkennis overbrengen op de jonge nieuwe aanwas en zij op hun beurt de kennis over nieuwe technieken aan de oude rotten in het vak. Zo blijven we als organisatie helemaal bij de tijd.

Om dit te stimuleren dien je als organisatie hierin te investeren, bijvoorbeeld in de vorm van scholing. Daarnaast tref je als organisatie voorzieningen waardoor het werk minder belastend is en medewerkers het werk langer kunnen blijven uitvoeren. Om deze goede ontwikkelingen kracht bij te zetten zijn we onder begeleiding van Organisatieadviesbureau een subsidietraject ingegaan van het Europees Sociaal Fonds (ESF) met als thema “Duurzame Inzetbaarheid”. SmitDeVries draagt hierbij de zorg dat alle op voorhand geplande activiteiten gestructureerd worden ingevoerd.  

In het kader van het subsidietraject zijn we gestart met 5s. 5s is een methode die voortkomt uit de Lean filosofie die haar oorsprong vindt bij autoproducent Toyota. 5s is een krachtige tool waarmee veel Lean transformaties starten. Het brengt onze werknemers bewustwording en verantwoordelijkheid bij over normale en abnormale werkomstandigheden. Door dit bewustzijn zien onze medewerkers afwijkingen en komen problemen dus snel aan het licht. Door nette en geordende werkplekken voorkomen wij dus dat er vervelende situaties ontstaan tijdens uw bouwproject, wat zich vertaalt naar meer kwaliteit voor uw woning en veiligere werkomstandigheden voor onze medewerkers!

Naast 5s vinden wij het ook belangrijk om onze interne processen zo te organiseren dat uw bouwproject zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt en dat u er dus zo min mogelijk hinder van ondervindt. Hiervoor maken we gebruik van de door SmitDeVries ontwikkelde methode voor Lean Bouwen. Met deze methode wordt het project in vier overzichtelijke fasen opgeknipt waarbij de wens van u als klant centraal staat. Zo realiseren wij als Bajo Bouw uw dromen.